Folkeaktie - hvorfor det?

Der er sådan at forsamlingshuset de sidste 8-9 år har brugt kr. 6 - 8000,- i udgift pr. år
på en kassekredit i Sparekassen i Assentoft, (ca. minus på konto kr, 60 - 70.000,-)

Disse penge var langt bedre, hvis de blev i huset.

Derfor udbydes 200 stk. folkaktie a kr. 500,- —  kr. 100.000,- i alt.
Disse er med tilbagebetaling iflg. oplysninger på folkeaktie, se venligst denne.

Det betyder, at såfremt du/I har købt en eller flere folkeaktie, og et af disse numre udtrækkes, eventuelt i år 2021, og du/I har brug for en tur i byen dette år, er du/I velkommen til at få de kr. 500,- retur i udtræknings året, herefter tilfalder beløbet huset.
Alle folkeaktie navne noteres incl. udtrækningen, i en aktieprotokol og med en kopi i Sparekassen Assentoft.

Der bliver flere informationsmøder over efteråret i huset 😉